Čovek u svetu i svet u čoveku

503

Britanski umetnik Ed Ferburn koristi mape kao podlogu za stvaranje neverovatnih portreta. Svaki rad ovog stvaraoca prepun je detalja koji, na jedinstven način, spajaju topografske linije mapa sa ručno crtanim konturama portreta. Rezultat ovog procesa, kojim na zadivljujuć način autor postavlja simbolična pitanja odnosa sveta i pojedinca i njihove međusobne povezanosti, možete videti u nastavku.

Koristeći tradicionalne crtačke tehnike i materijale poput mastila i olovke, Ferburn koristi podlošku u vidu mape kako bi iz njih „izvukao“ konture ljudskih formi. Putevi, reke, planine i drugi topografski elementi tako postaju apstraktne senke, linije i konture lica.

U jednom od njegovih radova, originalna ortofotomapa Meseca iz prve NASA edicije pretvorena je u neverovatan portret žene. Drugi nam donosi detaljnu mapu Brisela transformisanu u vrat i rame pojedinca.

Radovi koje stvara britanski umetnik slični su radovima pointilizma, ne kada je u pitanju umetnička tehnika, već trenutak posmatranja dela – na njegovim slikama nećete prepoznati mnogo toga ukoliko ih posmatrate iz blizine; magija nastaje kada se odmaknete i kada iz guste šume topografskih linija počnu da izlaze „živi“ likovi ljudi.

Luner See, Austria
Windermere
San Juan Mountains

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here